מיקומך כאן

האם התמדה מבטיחה הצלחה? ומהו הסוד האמיתי להתמדה?