תחושת ריקנות

3 סיבות לתחושת ריקנות פנימית וחוסר משמעות בחיים ואיך למלא את תחושת ריקנות

תחושת ריקנות מתוארת כמצב של חוסר רגש, מעין אדישות חסרת חייים, חוויה של חוסר משמעות, התלהבות ומוטיבציה במאמר נכיר 3 סיבות לתחושת ריקנות ואיך למלא את הריקנות.